Президент України ініціює законопроекти щодо діяльності громадських об’єднань

Президентом України Петром Порошенком ініційовано два законопроекти, які вносять нові особливості в життєдіяльність громадських об’єднань.

Так, Проект Закону № 6674 передбачає запровадження нового підходу до звітності громадських організацій щодо отриманих доходів та видатків.

Зокрема, проектом пропонується внести зміни до ЗУ «Про громадські об’єднання» та зобов’язати громадські об’єднання, загальний річний дохід яких перевищує  300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня звітного року, оприлюднювати щороку до 1 квітня року, наступного за звітним, на власному веб-сайті (за наявності) та подати для оприлюднення на офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику,  річний фінансовий звіт про діяльність, який містить інформацію про:

персональний склад керівних органів громадського об’єднання;

кількість членів громадського об’єднання, встановлену суму внесків на звітний рік та їх фактичне надходження на рахунок громадського об’єднання;

загальну суму отриманих громадським об’єднанням доходів від фізичних осіб, підприємств, установ та організацій, у тому числі в рамках реалізації в Україні програм (проектів) міжнародної технічної або іншої допомоги, та перелік суб’єктів, від яких за рік отримано доходів на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня звітного року;

кількість працівників громадського об’єднання, які працюють на постійній основі і за сумісництвом, загальну суму витрат на оплату їх праці та перелік десяти працівників громадського об’єднання, яким у звітному році виплачено найбільші суми заробітної плати;

загальну суму видатків громадського об’єднання, здійснених на користь інших фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності), юридичних осіб, перелік таких фізичних та юридичних осіб і сум видатків на їх користь, якщо річний обсяг видатків на користь однієї такої фізичної, юридичної особи перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня звітного року;

участь керівників громадського об’єднання у керівних органах інших громадських об’єднань, а так само участь таких осіб у інших юридичних особах приватного права”.

Крім того, законопроектом передбачено низку змін до Закону України “Про запобігання корупції”.

Щодо Проекту Закону №6675, то даний документ розширює підстави для виключення громадської організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені в разі порушення такою організацією факту використання доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені нормами Податкового Кодексу.