Щодо атестації здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я»

На сайті МОЗ оприлюднено Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку атестації здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я».

Відповідно до Постанови, пропонується  запровадити атестацію здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі «Охорона здоров’я», яка здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, яким є ліцензійний інтегрований іспит «Крок».

Цей іспит є стандартизованим засобом діагностики рівня професійної компетентності фахівця, яким встановлюється відповідність якості підготовки фахівців стандартам вищої освіти.

Планується проводити ліцензійні інтегровані іспити «Крок» Державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки  «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України», спеціально уповноваженою державною організацією  для здійснення МОЗ контрольних функцій з дотримання вимог до якості підготовки фахівців в галузі охорони здоров’я.

Варто також  зазначити, що питання відповідності вимогам законодавства про захист економічної конкуренції порядку проведення державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина « і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (Центр) ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців із вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», а також у частині порядку формування вартості послуг Центром тестування при МОЗ України з проведення іспитів досліджено в Антимонопольному комітеті України.