Про утворення Національної служби здоров’я України

Уряд прийняв рішення про утворення Національної служби здоров’я України (НСЗУ) як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (програма медичних гарантій).

Також затверджено Положення про НСЗУ. Відповідно до документа Національна служба здоров’я України:

реалізовуватиме державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

проводитиме моніторинг, аналіз і прогнозування потреб населення України у медичних послугах та лікарських засобах;

буде виступати замовником медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;

розроблятиме проект програми медичних гарантій, вноситиме пропозиції щодо тарифів і коригувальних коефіцієнтів;

укладатиме, змінюватиме та припинятиме договори про медичне обслуговування населення та договори про реімбурсацію;

забезпечуватиме функціонування електронної системи охорони здоров’я;

вживатиме заходи, що забезпечують цільове та ефективне використання коштів за програмою медичних гарантій, в тому числі заходи з перевірки дотримання надавачами медичних послуг вимог, встановлених порядком використання коштів цієї програми і договорами про медичне обслуговування населення.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2017 р. № 1101
Київ
Про утворення Національної служби здоров’я України

1. Утворити Національну службу здоров’я України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я.

2. Затвердити Положення про Національну службу здоров’я України, що додається.

3. Внести до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105), такі зміни:

1) розділ II доповнити абзацом такого змісту:

“Національна служба здоров’я України”;

2) пункт 11 розділу III доповнити абзацом такого змісту:

“Національна служба здоров’я України”.

Прем’єр-міністр України                             В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

Джерело: Урядовий портал