Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (далі – проект постанови).

Проектом постанови встановлюється порядок укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, що буде укладатись між надавачами медичних послуг та НСЗУ через електронну систему охорони здоров’я (Система), а також затверджує типову форму такого договору з додатками для первинної медичної допомоги. Проект постанови передбачає, що договори про медичне обслуговування, їх зміна та звітування за ними будуть відбуватись лише через Систему.

Відповідно до Порядку, запропонованого проектом постанови, для замовлення медичних послуг для населення, НСЗУ буде публікувати на офіційному сайті оголошення, в якому буде міститись перелік послуг, що будуть замовлені та основні вимоги до надавачів таких послуг.

Після публікування оголошення надавач медичних послуг, що бажає укласти договір з НСЗУ, має подати заявку на укладення договору із додатками. У разі прийняття рішення про відповідність поданої заявки вимогам, що містяться у оголошенні, НСЗУ надсилає повідомлення про намір укласти договір із зазначенням обсягу замовлення медичних послуг відповідному надавачу медичних послуг.

Після узгодження умов договору, він укладається в електронній формі в Системі. Після підписання договору (електронними підписами сторін) він публікується на сайті НСЗУ.

Проектом постанови передбачається, що основний текст договору про медичне обслуговування населення буде типовим, в той час як особливості окремих договорів будуть визначатись в додатках до договорів.

Детальніше: http://moz.gov.ua/