Зміни до Наказу МОЗ – ще один крок до впровадження електронноно рецепта

На сайті ВРУ опубліковано Наказ МОЗ № 735 від 18.04.2018 року, яким вносяться зміни до Наказу МОЗ України № 360 від 19.07.2005 року та запроваджується можливість виписування електронного рецепта: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0502-18.

Наказом змінюється форма рецептурного бланку № 1(ф-1), однак рецептурні бланки № 1 (ф-1) старої форми дозволяється застосовувати до повного їх використання. При використанні зазначених рецептурних бланків для рецептів на лікарські засоби, вартість яких підлягає державному відшкодуванню, лікарем додатково ставиться штамп червоного кольору «Вартість підлягає відшкодуванню».

Електронний рецепт виписується уповноваженою на те в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі суб’єкта господарювання особою і підписується електронним  цифровим підписом з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа за допомогою надійного засобу електронного цифрового підпису.

Рецепт, створений комп’ютерним набором, який було роздруковано та підписано власноруч  чи за допомогою факсиміле, не вважається електронним рецептом.

Суб’єкт господарювання повинен самостійно прийняти рішення про запровадження виписування електронних рецептів, крім випадків, коли вимоги щодо обов’язкового виписування електронного рецепта визначено законодавством.

У разі виявлення в електронному рецепті помилки такий електронний рецепт вважається недійсним та анулюється в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі особою, що виписала електронний рецепт, або іншою уповноваженою суб’єктом господарювання особою.

Про набрання чинності даного наказу АПАУ повідомить.