Публічне громадське обговорення Антикорупційної програми МОЗ України на 2018 рік

На сайті МОЗ оприлюднено повідомлення  про публічне громадське обговорення Антикорупційної програми МОЗ України на 2018 рік та розміщено саму Програму, з метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості.

Антикорупційна програма МОЗ України на 2018 рік розроблена з метою ідентифікації корупційних ризиків в діяльності Міністерства, розроблення адекватних заходів з їх усунення чи мінімізації.

Ця програма затверджена наказом МОЗ України від 11.05.2018 №882 і є обов’язковою для виконання працівниками Міністерства.

В разі надходження обґрунтованих пропозицій від громадськості чи експертів з питань запобігання корупції у сфері охорони здоров’я буде розглянуто питання про внесення змін до вказаної програми.