Світлана Панаіотіді про маркетинг на фармацевтичних ринках

Комітетом 22 листопада 2016 року було опубліковано Звіт за результатами ґрунтовного дослідження фармацевтичних ринків за період 2014 – І півріччя 2016 року, в якому були сформульовані висновки та надані пропозиції щодо шляхів вирішення існуючих на ринку проблемних питань задля розвитку дієвої конкуренції на фармацевтичних ринках та встановлення прозорих взаємовідносин між учасниками ринків у цій сфері, що сприятиме підвищенню економічної доступності лікарських засобів.

Зокрема, одна із пропозицій стосувалась встановлення прозорих відносини у сфері промоції та маркетингу лікарських засобів з урахуванням європейського досвіду.

Звіт було направлено Президенту України, Прем’єр-міністру України, Міністерству охорони здоров’я України, Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.

Станом на сьогодні до Комітету не надходило на погодження в установленому законодавством порядку будь-яких проектів нормативно-правових актів щодо врегулювання маркетингових послуг у фармацевтичній галузі.

Разом із цим, наявна в Комітеті інформація свідчить, що реалізація лікарських засобів із застосуванням маркетингових послуг для всіх учасників ланцюгу збуту (виробників, дистриб’юторів та аптек/аптечних мереж) є сталою розповсюдженою практикою.

Про це на своїй сторінці у фейсбук проінформувала Державний Уповноважений Антимонопольного комітету України Світлана Панаіотіді. Вона також наголосила:

“Я можу констатувати зростання протягом останніх років кількості заяв суб’єктів господарювання щодо отримання висновків у формі рекомендаційних роз’яснень щодо відповідності законодавству про захист економічної конкуренції їх дій у сфері маркетингових послуг при реалізації лікарських засобів, що свідчить про існування суспільного запиту учасників фармацевтичних ринків у встановленні чітких та зрозумілих умов замовлення та надання маркетингових послуг. Але ми надаємо висновки за зверненням конкретного суб’єкта господарювання на підставі наданої ним інформації. Тобто, такі висновки є документом індивідуальної дії і не можуть бути за замовчуванням використані для всіх учасників фармацевтичних ринків.

За таких умов реалізації лікарських засобів суб’єкти господарювання, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами, мають певну зацікавленість орієнтуватись на придбання та реалізацію кінцевим споживачам лікарських засобів тих виробників, за виконання умов договорів про надання маркетингових послуг (або додаткових угод до договорів поставки) вони отримають більші матеріальні винагороди.

Відповідно, станом на теперішній час при реалізації лікарських засобів на різних рівнях фармацевтичних ринків, конкуренція здебільшого відбувається не за рахунок оцінки якості, ефективності та безпосередньої ціни лікарського засобу, а здебільшого за рахунок вартості маркетингових послуг.

Я вважаю, що з урахуванням специфіки реалізації лікарських засобів як товару та особливостей їх обігу, подальша відсутність прозорих правил промоції лікарських засобів, встановлених для всіх учасників фармацевтичних ринків (вітчизняних виробників, імпортерів, ліцензіатів з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами), може мати відображення у зміщенні балансу між попитом та пропозицією на ринках лікарських засобів в бік реалізації виключно тих препаратів, де присутні договори про надання маркетингових послуг між виробником/імпортером, оптовим дистриб’ютором та аптекою, що призводитиме до знаходження на полках аптек препаратів підвищеної вартості.

З метою здійснення заходів, спрямованих на розвиток конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та умов, що їм сприяють, керуючись частиною першою статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Антимонопольний комітет України надає Міністерству охорони здоров’я України такі обов’язкові для розгляду

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Розробити та прийняти нормативно-правовий/і акт/акти, яким/якими буде встановлено чіткі, прозорі, недискримінаційні правила промоції лікарських засобів для всіх учасників фармацевтичних ринків задля:

– унеможливлення спотворення конкуренції на ринках лікарських засобів внаслідок використання маркетингових інструментів при реалізації (оптовій та роздрібній) лікарських засобів;

– забезпечення кінцевих споживачів можливістю об’єктивного та неупередженого, самостійного вибору в аптечних закладах необхідних їм лікарських засобів;

– унеможливлення переважної реалізації (оптової та роздрібної) лікарських засобів за підвищеною вартістю за рахунок застосування маркетингових інструментів.

Рекомендації Антимонопольного комітету України підлягають обов’язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані.

Про результати розгляду цих рекомендацій повідомити Антимонопольний комітет України протягом 90 днів з дня їх отримання”.

За словами Світлана Панаіотіді, представник МОЗ Олександр Комаріда (генеральний директор Фармацевтичного директорату МОЗ України) вже підтвердив важливість цього питання та готовність розробляти відповідний нормативно-правовий акт.
Державний Уповноважений також висловила зі свого боку готовність допомогати у всьому, що покращить ринки фармацевтики та призведе до зменшення вартості лікарських засобів для споживачів та держави.