Головним науково–експертним управлінням ВРУ рекомендовано повернути законопроект №8591 на доопрацювання

Головне науково–експертне управління Верховної Ради України надало висновок на проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо забезпечення економічної  конкуренції та захисту прав пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами» (реєстр. № 8591 від 12.07.2018 р.). Оприлюднено ряд суттєвих зауважень, що цілком співпадають з озвученими неодноразово баченнями АПАУ.

На думку фахівців науково-експертного управління концептуальною вадою законопроекту є те, що переважна більшість запропонованих норм виходить за межі регулювання Закону України «Про лікарські засоби» (який, згідно з преамбулою до нього, регулює відносини, пов’язані зі створенням, реєстрацією, виробництвом, контролем якості та реалізацією лікарських засобів) і відноситься до предмету регулювання законодавства про ліцензування видів господарської діяльності.

Зокрема, більш переконливого обґрунтування потребує пропозиція пункту 1 нової частини 3, якою передбачається доповнити статтю 19 Закону України «Про лікарські засоби», щодо заборони видачі ліцензії на підставі того, що на день подачі заяви про видачу ліцензії відстань по прямій лінії від запланованого розташування до найближчої аптеки становить менше 500 метрів. Як засвідчує висновок, це не сприятиме розвитку конкуренції у цій сфері та зменшить можливості придбання лікарських засобів мало-мобільними групами населення та громадянами похилого віку.

У пункті 2 частини першої нової статті 19-3, якою пропонується доповнити Закон, передбачається заборонити юридичним особам, що здійснюють господарську діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, бути учасниками об’єднань підприємств, учасниками яких є суб’єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність з роздрібної або оптової торгівлі лікарськими засобами. У висновку зазначено, що ця пропозиція не узгоджується з вимогами частини 1 статті 70 Господарського кодексу України, згідно з якою підприємства мають право на добровільних засадах об’єднувати свою господарську діяльність (виробничу, комерційну та інші види діяльності) на умовах і в порядку, встановлених цим Кодексом та іншими законами.

Суттєві зауваження у  документі й щодо пропозиції ініціаторів законопроекту встановити вимоги до юридичних осіб, які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами (пропонується встановити вимоги щодо кількості учасників (акціонерів, засновників) у господарському товаристві та обов’язкові освітні вимоги до цих учасників). При цьому у частині  восьмій цієї статті  пропонується не застосовувати ці вимоги до юридичних осіб, єдиним учасником (акціонером, засновником) яких є орган державної влади або орган місцевого самоврядування, які безпосередньо здійснюють господарську діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами. У Головному науково–експертному управлінні вважають, що зазначена законодавча пропозиція не сприятиме конкуренції між суб’єктами господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами. В цьому контексті вони  звертають увагу на частину 2 статті 25 Господарського кодексу України, згідно з якою органам державної влади і органам місцевого самоврядування, що регулюють відносини у сфері господарювання, забороняється приймати акти або вчиняти дії, що визначають привілейоване становище суб’єктів господарювання тієї чи іншої форми власності, або ставлять у нерівне становище окремі категорії суб’єктів господарювання чи іншим способом порушують правила конкуренції.

Також не сприятимуть розвитку конкуренції положення частин п’ятої та шостої нової статті 19-3 Закону щодо обмеження здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами чотирма аптеками для однієї юридичної особи  в межах однієї області в Україні та виробництва (виготовлення) лікарських засобів, психотропних речовин і прекурсорів не більше ніж через вісім аптек в межах однієї області України.

Фахівці, ознайомившись із законопроектом, наголошують, що обмежувальні заходи щодо суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами, слід застосовувати не «взагалі», а  у випадку порушення ними законодавства України про захист економічної конкуренції.

Враховуючи вищезазначені недоліки, у висновку рекомендується законопроект повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.