Про затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України розроблено проект Постанови КМУ «Про затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)» (proekt ).

Згідно з цим проектом, суб’єкти господарювання, які здійснюють продаж товарів (надання послуг), включаючи товари (послуги), реалізація яких здійснюється дистанційним способом (далі – суб’єкти господарювання), зобов’язані забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів за допомогою платіжних пристроїв або через електронні платіжні сервіси (далі – безготівкові розрахунки). Суб’єкти господарювання, що займаються реалізацією лікарських засобів повинні забезпечити таку можливість до 1 липня 2019 р.

До 01 липня 2020 року таку можливість повинні забезпечити суб’єкти господарювання, які здійснюють реалізацію товарів (надання послуг),вартість яких становить більше п’ятдесяти НМДГ.

Також в проекті зазначено, що понад встановлену Національним банком України граничну суму розрахунків готівкою для фізичних осіб суб’єкти господарювання зобов’язані здійснювати розрахунки за продані ними товари (надані послуги) виключно у безготівковій формі.

Ціна товару (послуги) при здійсненні безготівкових розрахунків не повиннаперевищувати ціну товару (послуги) при здійсненні оплати за ці товари (послуги) готівкою.

Використання платіжних терміналів для приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги) спільно з іншими суб’єктами господарювання на підставі договору з еквайром буде дозволено за умови забезпечення кожним суб’єктом господарювання окремого обліку своїх операцій та отримання ним коштів на власний поточний рахунок, відкритий у банку, як суб’єкту господарювання.

На сьогодні, згідно з діючою Постановою КМУ № 878 від 29.09.2010 року, обов’язкове приймання спеціальних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари встановлено виключно для суб’єктів  господарювання,  які  провадять діяльність у сфері продажу  товарів,  громадського  харчування  та послуг  і,  які  відповідно  до  закону  використовують реєстратори розрахункових операцій.