Проект концепції державної політики розвитку та захисту економічної конкуренції Україні

28 грудня 2018 року Антимонопольним комітетом було схвалено проект Концепції державної політики розвитку та захисту економічної конкуренції в Україні.

У Концепції розкривається поняття, мета, принципи та фундаментальні засади формування й реалізації національної конкурентної політики, окреслено сучасний стан та основні проблеми у сфері економічної конкуренції в Україні.

Документом визначено ключові шляхи практичного виконання положень національної конкурентної політики держави.

Також у Концепції акцентовано на важливості закріплення чіткого розмежування повноважень державних інститутів (міністерств, Комітету, центральних органів виконавчої влади, незалежних регуляторів тощо), органів місцевого самоврядування в контексті формування та реалізації національної конкурентної політики з метою створення результативної цілісної системи.

Окрему увагу прикуто до адвокатування конкуренції, що є дієвим інструментом створення ефективної системи інформування учасників ринку про можливості використання антимонопольного законодавства для захисту їх прав, розширення кола об’єктів конкурентної політики, залучення гравців ринків до реалізації антимонопольних заходів, підвищення інтересу наукових та освітянських кіл до досліджень у цій сфері, підвищення рівня конкурентної культури.

Джерело: АМКУ