Щодо обігу отруйних та сильнодіючих лікарських засобів

Міністерство охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонує проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України ввід 17 серпня 2007 року № 490».

Мета: усунення колізій у сфері обігу отруйних та сильнодіючих лікарських засобів.

Проектом акту приводиться у відповідність обіг отруйних та сильнодіючих лікарських засобів до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 783/11063, оскільки у зв’язку зі спрощенням системи предметно-кількісного обліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, враховуючи реалії вимог нормативних актів по даному напрямку, виникла гостра необхідність привести всі нормативно – правові акти, що регулюють обіг отруйних та сильнодіючих лікарських засобів у відповідність до єдиної норми, з метою уникнення негативних наслідків, у тому числі притягнення до відповідальності фармацевтичних працівників при перевірках, як Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, так і правоохоронними органами.

Даний проект акту є регуляторний, зокрема, здійснюється очікуваний вплив його реалізації  на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави (аналіз регуляторного впливу):

Аптечні заклади (запроваджено систему електронного документообігу, запроваджується електронна форма рецептів, скасування предметно-кількісного обліку, зручність в роботі);

Медичні заклади (запроваджено систему електронного документообігу, запроваджується електронна форма рецепта).