Як заповнювати рецептурний бланк на наркотичні та психотропні лікарські засоби

МОЗ України роз’яснює, як заповнювати спеціальний рецептурний бланк для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів і чому такі рецепти не потрібно скріплювати печаткою закладу.

04.10.2018 наказом МОЗ № 1819 зокрема було внесено зміни у додаток 2 до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі – Правила), затверджених наказом МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за № 782/11062 (далі – наказ № 360), яким затверджено нову форму спеціальних рецептурних бланків № 3 (далі – форма  № 3).

Розділ ІІІ Правил «Особливості щодо заповнення рецептурних бланків» не містить вимоги, що рецепт форми № 3 повинен мати печатку суб’єкта господарювання, оскільки відповідно до статті 58¹ Господарського кодексу України використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.

У формі № 3 старого зразка, затвердженій попередньою редакцією наказу № 360, була вимога щодо необхідності використання суб’єктом господарювання печатки закладу.

Оскільки відповідно до п. 5 наказу МОЗ від 04.10.2018 № 1819 бланки, що придбані до набрання чинності цим наказом, дійсні до повного їх використання, то суб’єкт господарювання, який провадить господарську діяльність з медичної практики, та у якого залишилися бланки форми № 3 старого зразка, не маючи відповідної печатки закладу, не зобов’язаний її використовувати.

У додатку наводимо зразок заповнення бланків нового і старого зразка згідно з чинними Правилами виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення.