Мінекономрозвитку вважає, що законопроект №8591 потребує доопрацювання

ГС «Аптечна професійна асоціація України»  отримала відповідь на свій лист від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо негативних наслідків прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо забезпечення економічної конкуренції та захисту прав пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами» (реєстр №8591 від 12.07. 2018).

Таким чином Мінекономрозвитку  повідомляє, що запропоновані норми суперечать принципам ліцензування господарської діяльності, зокрема, щодо забезпечення при отриманні ліцензії рівності прав суб’єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми чи форми власності, уникнення необґрунтованих обтяжень чи зайвих адміністративних процедур, заборони використання ліцензування видів господарської діяльності для обмеження конкуренції.

Крім того, норма щодо ототожнення порушень ліцензійних умов та недотримання  вимог, визначених законом, потребує перегляду, враховуючи вимоги закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Підтримуючи необхідність врахування європейського досвіду щодо правил конкуренції, зокрема у сфері фармацевтичної діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, Мінекономрозвитку вважає, що встановлення обмеження господарської діяльності за кількістю аптечних закладів для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (не більше ніж через чотири аптеки без обмеження їх структурних підрозділів; не більше ніж вісім аптек без обмеження їх структурних підрозділів при продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, не більше ніж через п’ятнадцять аптек за умови розташування не менш п’яти аптек або їх структурних підрозділів у селі).

Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту, реалізація положень законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету. Водночас обмеження господарської діяльності за кількістю аптечних закладів, невиконання суб’єктами господарювання сфери роздрібної торгівлі лікарськими засобами ліцензійних умов з урахуванням вимог законопроекту може призвести:

до скорочення кількості аптечних закладів та робочих місць і, як наслідок, до втрат бюджету від сплати податків, збільшення безробіття, зменшення можливості придбання лікарських засобів маломобільними групами населення та громадянами похилого віку;

до зростання цін на лікарські засоби, оскільки саме розгалужені аптечні мережі забезпечують більшість населення лікарськими засобами та приймають участь у державних програмах із забезпечення населення ліками («Доступні ліки» тощо);

до зменшення інвестування у сфері фармацевтичної діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

При цьому Мінекономрозвитку зазначає, що тільки дієвий контроль за дотриманням ліцензійних умов здійснення діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами з одночасним підвищенням штрафних санкцій за їх порушення сприятиме дотриманню норм законодавства суб’єктами господарювання і, як наслідок, ліквідації недобросовісної конкуренції при здійсненні продажу лікарських засобів, підвищенню якості фармацевтичного обслуговування та задоволенню потреб споживачів в лікарських засобах екстемпорального виробництва.

Також законопроектом передбачається, зокрема, доповнити Закон України «Про лікарські засоби» статтею 193, якою серед іншого пропонується, зобов’язати юридичну особу не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли вона дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного порушення  вимог, встановлених у частині першій цієї статті, повідомляти  про це орган ліцензування або його територіальні підрозділи у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Невиконання юридичною особою даного обов’язку вважається порушенням ліцензійних умов щодо здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Така норма потребує виключення, оскільки відповідно до статті 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» державний нагляд (контроль) – діяльність уповноважених законом центральних органів  виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених законом, зокрема, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання.