3 червня змінюються правила зняття готівки в банках

3 червня набуває чинності постанова НБУ від 18 квітня 2019 № 62 “Про затвердження Змін в Інструкцію про ведення касових операцій банками в Україні”, яким Інструкцію доповнено новим пунктом 111-1, згідно з яким банк має, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, вживати заходів щодо вивчення клієнтів-суб’єктів господарювання, які отримують у банку готівку, а також забезпечити отримання від клієнта підтверджувальних документівна підставі яких здійснюються готівкові розрахунки.

Слід звернути увагу, що банки при вивченні клієнта та отриманні від нього підтверджувальних документів мають застосовувати ризик-орієнтований підхіду. Тобто спочатку проводиться оцінка ризику клієнта, заснована на аналізі певних критеріїв, а потім вже банки можуть вживати відповідні заходи нагляду.

Які документи можуть вимагати?

Банки можуть вимагати підтверджувальні документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки, зокрема:

– закупівельний акт;

– закупівельна відомість;

– податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір;

– договір поставки;

– договір транспортування;

– договір зберігання;

– інші звітні документи.

Посилення нагляду пов’язане з виявленням НБУ за результатами нагляду у сфері фінансового моніторингу численних фактів проведення фінансовими установами ризикових (схемних) операцій з використанням готівкових коштів.

Джерело: Ліга.Закон