На громадське обговорення винесено проекти по референтному ціноутворенню

На сайті Міністерства охорони здоров`я України опубліковано проект наказу МОЗ «Про деякі питання референтного ціноутворення на лікарські засоби, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та закуповуються за бюджетні кошти» та проект наказу МОЗ «Про затвердження Переліку лікарських засобів, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів, та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни».

Проектом наказу МОЗ «Про деякі питання референтного ціноутворення на лікарські засоби, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та закуповуються за бюджетні кошти» пропонується затвердити Порядки:

 – формування Переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів, та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни;

 – розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які містяться у Переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів, та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни.

Передбачається, що до Переліку увійдуть лікарські засоби за МНН, формою випуску та дозуванням лікарських засобів, що включені до Національного переліку, за дотримання таких умов:

– витрати бюджетних коштів на такі препарати за 12 місяців перевищують 5 млн грн;

– ціна на такі лікарські засоби в Україні вища, ніж у референтних країнах.

Наразі, відповідно до проекту наказу МОЗ «Про затвердження Переліку лікарських засобів, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів, та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни», пропонується до Переліку включити такі лікарські засоби:

Діазепам (Diazepam), Еноксапарин (Enoxaparin), Іміпенем + циластатин (lmipenem + Cilastatin), Севофлуран (Sevoflurane), Надропарин (Nadroparin), Транексамова кислота (Tranexamic acid), Такролімус (Tacrolimus), Рисперидон (Risperidone), Вальпроєва кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate), Морфін (Morphine), Фентаніл (Fentanyl), Пропофол (Propofol), Доцетаксел (Docetaxel), Омепразол (Omeprazole), Ванкоміцин (Vancomycin), Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch), Бендамустин (Bendamustine), Карбоплатин (Carboplatin), Амфотерицин B (Amphotericin B), Піперацилін + тазобактам (Piperacillin and enzyme inhibitor), Кальцію фолінат (Calcium folinate), Циклофосфамід (Cyclophosphamide), Фторурацил (Fluorouracil), Гемцитабін (Gemcitabine).

Нагадуємо, що відповідно до Постанови КМУ від 03 квітня 2019 р. № 426, референтне ціноутворення буде поширюватись на лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти.