Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019 – 2021 роки

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019 – 2021 роки».

Проект розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019-2021 роки» (далі – Проект розпорядження) розроблено на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 95 «Про схвалення Стратегії розвитку медичної освіти в Україні» (далі – розпорядження КМУ №95).

Очікуваним результатом реалізації завдань та заходів, що визначені у Плані є підвищення якості вищої освіти у галузі знань «22 Охорона здоров’я» та покращення якості надання освітніх послуг, шляхом оновлення змісту освіти на основі досягнень сучасної медичної науки та доказової медицини.

Реалізація Плану спрямована на вирішення проблеми недостатньої якості підготовки фахівців галузі знань «22 Охорона здоров’я», а також на  синхронізацію трансформаційних процесів у системі охорони здоров’я, зміни в системі підготовки лікарів та інших працівників медичної галузі, які повинні забезпечувати нову якість лікування та високопрофесійний догляд за пацієнтами.

Докладніше: moz.gov.ua